جشنواره اینترنت ADSL

پروموشن

برنزی
ماهانه 4000 تومان
 • سرعت 512
 • 60 گیگ
 • 6 ماهه
 • 3 ماه اشتراک تماشاخونه

پروموشن

نقره ای
ماهانه 7000 تومان
 • سرعت 1024
 • 120 گیگ
 • 6 ماهه
 • 3 ماه اشتراک تماشاخونه

پروموشن

طلایی
ماهانه 24000 تومان
 • سرعت 8196
 • 600 گیگ
 • 6 ماهه
 • 3 ماه اشتراک تماشاخونه
پر فروش

انتخاب یک

ویژه یلدا
6 ماهه 220000 تومان
 • سرعت 8196
 • 800 گیگ
 • 3 ماه اشتراک تماشاخونه
 • 2020 گیگ ترافیک شبانه
ویژه شب یلدا

پروموشن

برنزی
یک ساله 92650 تومان
 • سرعت 512
 • 150 گیگ
 • 12 ماهه
 • 3 ماه اشتراک تماشاخونه