قبل
بعد

جشنواره بهار سلامتی آسیاتک

بهار سلامتی

برنزی
6 ماهانه 25000 تومان
 • سرعت 512
 • 50 گیگ داخلی
 • 25گیگ بین الملل
 • 50گیگ 2 تا 8 صبح
 • 6 ماهه

بهار سلامتی

نقره ای
6 ماهانه 45000 تومان
 • سرعت 2 مگابیت
 • 100 گیگ داخلی
 • 50 گیگ بین الملل
 • 50 گیگ بین الملل
 • 6 ماهه

بهار سلامتی

طلایی
12 ماهه 142000 تومان
 • سرعت 1 مگابیت
 • 120 گیگ داخلی
 • 60 گیگ بین الملل
 • 600 گیگ 2 تا 8 صبح
 • 12 ماهه

بهار سلامتی

الماس
6 ماهه 182000 تومان
 • سرعت 4 مگابیت
 • 420 گیگ داخلی
 • 210 گیگ بین الملل
 • 210 گیگ 2 تا 8 صبح
 • 6 ماهه

انتخاب یک

ویژه
6 ماهه 220000 تومان
 • سرعت 8 مگابیت
 • 800 گیگ داخلی
 • 400 گیگ بین الملل
 • 2020 گیگ ترافیک شبانه
 • 6 ماهه

مهمان آسیاتک

ویژه
6 ماهه 270000 تومان
 • سرعت 8 مگابیت
 • 1200 گیگ داخلی
 • 600 گیگ بین الملل
 • 6 ماهه