قبل
بعد

جشنواره بهار سلامتی آسیاتک

بهار سلامتی

برنزی
6 ماهانه 25000 تومان
 • سرعت 512
 • 50 گیگ داخلی
 • 25گیگ بین الملل
 • 50گیگ 2 تا 8 صبح
 • 6 ماهه

بهار سلامتی

نقره ای
6 ماهانه 45000 تومان
 • سرعت 2 مگابیت
 • 100 گیگ داخلی
 • 50 گیگ بین الملل
 • 50 گیگ بین الملل
 • 6 ماهه

تابستونت

طلایی
6 ماهه 77000 تومان
 • سرعت 4 مگابیت
 • 120 گیگ داخلی
 • 60 گیگ بین الملل
 • 120 گیگ 2 تا 8 صبح
 • 6ماهه

تابستونت

الماس
6 ماهه 90000 تومان
 • سرعت 8 مگابیت
 • 150 گیگ داخلی
 • 75 گیگ بین الملل
 • 6 ماهه

تابستونت

ویژه
6 ماهه 250000 تومان
 • سرعت 8 مگابیت
 • 1000 گیگ داخلی
 • 500 گیگ بین الملل
 • 6 ماهه

تابستونت

ویژه
6 ماهه 330000 تومان
 • سرعت 16 مگابیت
 • 2000 گیگ داخلی
 • 1000 گیگ بین الملل
 • 6 ماهه